AS Central 248

AS CENTRAL 248
SYSTEM Z CENTRALNĄ TAŚMĄ DO JAJ

  • Pasza, pojenie i miejsce na gniazdo na każdym poziomie umożliwia łatwy dostęp dla wszystkich kur
  • Plastikowa mata gniazda
  • Dodatkowa powierzchnia użytkowa systemu dzięki pokrywie taśmy do jaj
  • Linie karmienia z profilem antyodpadowym
  • Łatwa kontrola gniazd na obu poziomach
  • Naprzemienne gniazda na dwóch poziomach dają ptakom więcej możliwości wyboru miejsca składania jaj (opcjonalnie wyrzutnik automatyczny)
  • Ręcznie otwierane drzwiczki na dole systemu (opcjonalnie automatyczne)
  • Oświetlenie LED
  • Kanał powietrzny do suszenia pomiotu (opcjonalnie)
AS C248 - 2 POZIOMY
AS C248 - 3 POZIOMY

Więcej informacji na stronie http://www.poultryequipment.com